Doel

De Belgische bedrijven actief in de offshore industrie behoren tot de wereldtop en hebben de nodige kennis en technologie in huis om te groeien. Zowel lokaal, nationaal als internationaal zijn er nog heel wat opportuniteiten om deze competenties te vermarkten.

Missie

De vzw Belgian Offshore Cluster of kortweg BOC wil de belangen van de offshore industrie behartigen en ervoor zorgen dat deze Belgische know-how wordt vertegenwoordigd en internationaal op de kaart gezet.

Visie

BOC VZW wil een breed en onafhankelijk (industrieel) draagvlak creëren dat de nodige banden onderhoudt tussen sector, overheid en internationale instellingen met oog op kwalitatieve verbetering alsook op het behalen van relevante resultaten voor de Belgische Offshore Industrie.