Innovatief dienstenaanbod voor de offshore wind industrie voorgesteld in Energy Port Oostende

Belgian Offshore Cluster (BOC), de vereniging van toeleveranciers aan de offshore wind industrie, stelde donderdag 30 juni in Oostende, samen met Buijsse Specials, Geoxyz en G4S een aantal nieuwe diensten en technologieën voor die het onderhoud van offshore wind turbines optimaliseren. 

De offshore wind markt in België bruist. Dit wordt o.a. bewezen door de bouw van het vierde offshore windpark in het Belgisch deel van de Noordzee, Nobelwind genaamd. Met Nobelwind zullen er reeds vier van de negen geplande windparken gebouwd zijn. Dat is samen goed voor een geïnstalleerd vermogen van 877 MW.

Zowel bij de bouw als de uitbating van een windpark zijn heel wat toeleveranciers nodig die over zeer specifieke technische kennis beschikken. Belgian Offshore Cluster verenigt die bedrijven en heeft als doel hun activiteiten internationaal op de kaart te zetten.

One-stop-shop voor onderhoud windturbinestructuren – Buijsse Specials en GEOxyz

Wie offshore wind energie hoort, associeert dat onmiddellijk aan installatiekosten, energieproductie en opbrengstgaranties van het windpark zelf. In eerste instantie denkt men dan aan de  turbines en het offshore transformatorstation. Maar van even cruciaal belang zijn de structuren die deze zware installaties dragen, de hedendaagse turbines wegen tot 500 ton en zijn 100m hoog. Deze structuren moeten 20 tot 25 jaar meegaan en vragen dus regelmatige controle en onderhoud. 

Buijsse Specials en GEOxyz slaan de handen in elkaar om volledig onafhankelijk deze structuren te onderhouden in de uitdagende omstandigheden die de zee met zich meebrengt. De bundeling van de activiteiten van beide bedrijven laat toe alle werkzaamheden, van inspectie tot en met reparatie aan structuren uit te voeren. Het unieke aan deze samenwerking is dat het volledig pakket aan werkzaamheden onafhankelijk wordt uitgevoerd, tot en met het transport van de specialisten naar de offshore locatie.

Buijsse Specials, de jongst telg in de Buijsse Groep en gevestigd in Oostende, is gespecialiseerd in de conservering van stalen en betonnen structuren.  Buijsse Specials richt zich specifiek op offshore coatingactiviteiten.

Inzetten van drones voor inspectie windturbinestructuren – G4S

G4S en haar partner DDC bekijken veiligheid vanuit een uniek standpunt. Met een drone is geen plaats onbereikbaar en blijft geen enkel risico onopgemerkt. Minder toegankelijke constructies of uitgestrekte sites kunnen met drones sneller en efficiënter geïnspecteerd worden. Gesteund door deze innovatieve technologie onderzoeken de dronepiloten van G4S allerlei situaties, steeds met het oog op een veilige omgeving.