Wind op zee: energie voor de toekomst

Op 29 en 30 maart ontving Oostende tijdens de derde editie van de beurs meer dan 500 offshore wind professionals. Ze stelden er hun gezamenlijke missie, hun objectieven, knowhow en potentieel aan een internationaal publiek voor. Samenwerken, krachten bundelen, netwerken aanbieden, grote en kleine bedrijven samenbrengen, en gezamenlijk business  ontwikkelen. Zo creëert initiatiefnemer BOC (Belgian Offshore Cluster) een meerwaarde voor de verdere internationale ontwikkeling van de bedrijven die actief zijn in het bouwen en het onderhouden van de windmolenparken op zee. 

“We moeten de reeds bereikte voorsprong behouden en verder exploiteren,” licht Christophe Dhaene, voorzitter van BOC toe. 

Wat is BOC?

Belgian Offshore Cluster (BOC), de vereniging van toeleveranciers aan de offshore windindustrie, telt vandaag een 60-tal leden en is een volwaardige vertegenwoordiger van de sector geworden. Meer dan ooit willen de partners hun verworven specifieke technische kennis en ervaring in de windenergiesector aanbieden aan de Belgische concessies en deze ook exporteren.

De clusterorganisatie zet als één front de poorten open naar onze buurlanden: de UK en Duitsland zijn groeimarkten, Frankrijk en Nederland zitten in de pipeline.

België blijft een pionier op vlak van offshore windenergie in Europa.  Deze derde editie van de beurs is daarom een tweedaags B2B-event geworden met 38 gespecialiseerde standhouders.

Op het beursprogramma

Philippe De Backer, Staatssecretaris voor de Noordzee opende de beurs samen met de voorzitter van BOC Christophe Dhaene. Belgian Offshore Platform (BOP) stelde er een studie voor over de enorme socio-economische belangen van windindustrie. Andere belangrijke gastsprekers zijn o.a. Bart Tommelein en Johan Vande Lanotte.

Praktisch

Op woensdag 29 maart lichtten de standhouders hun activiteiten en aanbod toe aan concessiehouders van Belgische, Franse, Britse en Duitse windparken. Op donderdag 30 maart was de beurs vrij toegankelijk voor professionelen. Plaats van het gebeuren was Ostend Sea P’lace, uitgelezen locatie voor de totaalbelevenis die de deelnemende bedrijven aanbieden. Belgian Offshore Days is een initiatief van Belgian Offshore Cluster en heeft nauwe samenwerkingsverbanden met partners als BOP, VOKA, Port of Oostende en de provincie West-Vlaanderen.

Nog meer foto's op www.belgianoffshoredays.be