De Belgian Offshore Cluster en de Blauwe cluster wensen elkaars werking te versterken door een strategisch partnerschap.

BOC werd in 2015 opgericht en legt zich, als spilorganisatie binnen de Offshore-Industrie, vanuit haar kernactiviteiten toe op initiatieven die de economische valorisatie van offshore energie gerelateerde bedrijven versterken middels het organiseren van beurzen, netwerkevents en andere commerciële activiteiten. BOC heeft een breed en onafhankelijk (industrieel) draagvlak in de offshore industrie. BOC onderhoudt eveneens de nodige contacten tussen sector, overheid en internationale instellingen met oog op de kwalitatieve verbetering alsook op het behalen van relevante resultaten voor de Belgische Offshore Industrie in binnen- en buitenland.

De Blauwe Cluster is sinds 2018 erkend als de zesde speerpuntcluster in Vlaanderen en ondersteunt als een onafhankelijke en neutrale partner bedrijven in Vlaanderen bij het opzetten van partnerschappen met andere bedrijven, kenniscentra en overheidsinstellingen met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee door het faciliteren van het innovatieproces doorheen de volledige keten, van ideegeneratie tot en met het vermarkten van deze innovatieprojecten. De Blauwe Cluster werd door de ondertekening van het Clusterpact begin 2019 erkend door de Vlaamse regering om de voorstrekkersrol op te nemen om het potentieel van de blauwe economie voor Vlaamse bedrijven te ontginnen, zowel in Vlaanderen als internationaal. De Blauwe Cluster zal daarvoor nauw samenwerken met de kennisinstellingen en de Vlaamse overheid waaronder VLAIO en FIT.

Concreet zullen de leden van BOC ook als verkennend lid toetreden tot DBC en zullen gezamenlijke initiatieven worden ondernomen in binnen- en buitenland om de business development, de netwerking en de innovatietrajecten van de bedrijven te ondersteunen. Een eerste concrete samenwerking is de groepszakenreis “Offshore wind energy Taiwan” van 21 tot 26 april georganiseerd door FIT .

België staat aan de wereldtop qua offshore windenergie. Ons land bekleedt de 4de plaats in Europa, en de vijfde plaats in de wereld. Heel wat Vlaamse bedrijven liggen aan de basis van dat succes. Zulk succes is mee te danken aan een goede samenwerking tussen bedrijven. De complexiteit van de operaties is immers enorm. Specialisten in ontwerp, bodemonderzoek, producenten van funderingen en transitiestations, onderhouds- en monitoring-bedrijven, … werken vaak nauw samen aan de succesvolle uitbating van onze windmolenparken.

De uitdaging van de energietransitie naar een koolstofarme economie zal de nood aan bijkomende hernieuwbare energie enkel maar versterken. In het nieuwe marien ruimtelijk plan zal daarvoor ook extra ruimte worden vrijgemaakt in het Belgisch stuk van de Noordzee. Maar ook internationaal zullen veel mogelijkheden zich aandienen. Naast operationele en commerciële excellentie is de innovatiekracht de belangrijkste troef voor onze bedrijven. Door de handen in elkaar te slaan, zullen beide clusters hen hierbij naadloos ondersteunen.

25 maart 2019