BOC BEACH BBQ

True to annual tradition, the Belgian Offshore Cluster organised a "BOC BEACH BBQ" after its General Meeting. About 65 BOC members signed up and enjoyed a beautiful sunset during this unique networking moment.

Read more

Belgian Offshore Days 2019

On 20 and 21 March, the fifth edition of the Belgian Offshore Days were taking place in Ostend. 61 companies and over 1200 international offshore wind professionals have signed up for this two-day event. Focus on these fifth Belgian Offshore Days is on the development of services needed to maintain existing and future wind farms.All companies who presented themselves in Ostend are active in sub aspects of the offshore wind industry. The many international professionals come from the Netherlands, Denmark, the United Kingdom, France, Germany, Norway, Poland, Russia and Belgium.

Read more

Belgian Offshore Days 2019

Op 20 en 21 maart vond de vijfde editie plaats van de Belgian Offshore Days, in Oostende. 61 bedrijven en meer dan 1200 internationale offshore wind professionals schreven zich in voor deze tweedaagse. Focus op deze vijfde Belgian Offshore Days lag dit jaar op de ontwikkeling van dienstverlening die nodig is om de bestaande en toekomstige windparken te onderhouden.De bedrijven die zich in Oostende voorstelden, zijn allen actief in deelaspecten van de offshore windindustrie, de vele internationale professionals kwamen uit Nederland, Denemarken, Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Polen, Rusland en België.

Read more

Partnerschap versterkt netwerk offshore-industrie

De Belgian Offshore Cluster en de Blauwe cluster wensen elkaars werking te versterken door een strategisch partnerschap. BOC werd in 2015 opgericht en legt zich, als spilorganisatie binnen de Offshore-Industrie, vanuit haar kernactiviteiten toe op initiatieven die de economische valorisatie van offshore energie gerelateerde bedrijven versterken middels het organiseren van beurzen, netwerkevents en andere commerciële activiteiten. BOC heeft een breed en onafhankelijk (industrieel) draagvlak in de offshore industrie. BOC onderhoudt eveneens de nodige contacten tussen sector, overheid en...

Read more